15 pamata komandu piemēri Linux


ls komanda ir viena no visbiežāk izmantotajām komandām Linux. Es uzskatu, ka komanda ls ir pirmā komanda, kuru varat izmantot, iekļūstot Linux Box komandu uzvednē.

Mēs ikdienā un bieži izmantojam komandu ls, pat ja mēs, iespējams, nezinām un nekad neizmantojam visu pieejamo opciju ls. Šajā rakstā mēs apspriedīsim pamata ls komandu, kurā mēs esam mēģinājuši aptvert pēc iespējas vairāk parametru.

Bez opciju saraksta failiem un direktorijiem kailā formātā, kur mēs nevarēsim skatīt detalizētu informāciju, piemēram, failu tipus, lielumu, mainīto datumu un laiku, atļaujas un saites utt.

# ls

0001.pcap    Desktop  Downloads     index.html  install.log.syslog Pictures Templates
anaconda-ks.cfg Documents fbcmd_update.php install.log Music        Public  Videos

Šeit ls -l (-l nav raksturs) parāda failu vai direktoriju, lielumu, mainītu datumu un laiku, faila vai mapes nosaukumu un faila īpašnieku un tā atļauju.

# ls -l

total 176
-rw-r--r--. 1 root root  683 Aug 19 09:59 0001.pcap
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos

Uzskaitiet visus failus, ieskaitot slēpto failu, kas sākas ar “.”.

# ls -a

.        .bashrc Documents     .gconfd     install.log     .nautilus   .pulse-cookie
..        .cache  Downloads     .gnome2     install.log.syslog .netstat.swp .recently-used.xbel
0001.pcap    .config .elinks      .gnome2_private .kde        .opera    .spice-vdagent
anaconda-ks.cfg .cshrc  .esd_auth     .gtk-bookmarks  .libreoffice    Pictures   .tcshrc
.bash_history  .dbus  .fbcmd      .gvfs      .local       .pki     Templates
.bash_logout   Desktop fbcmd_update.php .ICEauthority  .mozilla      Public    Videos
.bash_profile  .digrc  .gconf      index.html    Music        .pulse    .wireshark

Ar opcijas -lh kombināciju parāda izmērus cilvēkiem lasāmā formātā.

# ls -lh

total 176K
-rw-r--r--. 1 root root 683 Aug 19 09:59 0001.pcap
-rw-------. 1 root root 1.6K Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4.0K Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root 21K Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 46K Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 48K Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 12K Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Videos

Izmantojot opciju -F ar komandu ls, katra direktorija beigās tiks pievienots raksturs ‘/’.

# ls -F

0001.pcap    Desktop/  Downloads/    index.html  install.log.syslog Pictures/ Templates/
anaconda-ks.cfg Documents/ fbcmd_update.php install.log Music/       Public/  Videos/

Šī komanda ar opciju ls -r attēlo failus un direktorijus apgrieztā secībā.

# ls -r

Videos   Public  Music        install.log fbcmd_update.php Documents anaconda-ks.cfg
Templates Pictures install.log.syslog index.html  Downloads     Desktop  0001.pcap

Opcija ls -R uzskaitīs ļoti garus direktoriju kokus. Skatiet komandas izvades piemēru.

# ls -R

total 1384
-rw-------. 1 root   root   33408 Aug 8 17:25 anaconda.log
-rw-------. 1 root   root   30508 Aug 8 17:25 anaconda.program.log

./httpd:
total 132
-rw-r--r-- 1 root root   0 Aug 19 03:14 access_log
-rw-r--r--. 1 root root 61916 Aug 10 17:55 access_log-20120812

./lighttpd:
total 68
-rw-r--r-- 1 lighttpd lighttpd 7858 Aug 21 15:26 access.log
-rw-r--r--. 1 lighttpd lighttpd 37531 Aug 17 18:21 access.log-20120819

./nginx:
total 12
-rw-r--r--. 1 root root  0 Aug 12 03:17 access.log
-rw-r--r--. 1 root root 390 Aug 12 03:17 access.log-20120812.gz

Izmantojot kombināciju -ltr, tiks parādīts pēdējais modifikācijas faila vai direktorija datums kā pēdējais.

# ls -ltr

total 176
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root  683 Aug 19 09:59 0001.pcap

Izmantojot kombināciju -lS, faila lielums tiek parādīts secībā, vispirms tiks parādīts liels izmērs.

# ls -lS

total 176
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root  683 Aug 19 09:59 0001.pcap

Pirms faila/direktorija nosaukuma mēs varam redzēt dažus numurus. Ar -i opciju saraksta failu/direktoriju ar inoda numuru.

# ls -i

20112 0001.pcap    23610 Documents     23793 index.html     23611 Music   23597 Templates
23564 anaconda-ks.cfg 23595 Downloads      22 install.log     23612 Pictures 23613 Videos
23594 Desktop     23585 fbcmd_update.php   35 install.log.syslog 23601 Public

Pārbaudiet komandas ls versiju.

# ls --version

ls (GNU coreutils) 8.4
Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.

Uzskaitiet ls palīdzības lapu ar viņu opciju.

# ls --help

Usage: ls [OPTION]... [FILE]...

Ar ls -l komandu saraksta failiem direktorijā/tmp. Ar parametriem -ld parāda informāciju par/tmp direktoriju.

# ls -l /tmp
total 408
drwx------. 2 narad narad  4096 Aug 2 02:00 CRX_75DAF8CB7768
-r--------. 1 root root 384683 Aug 4 12:28 htop-1.0.1.tar.gz
drwx------. 2 root root  4096 Aug 4 11:20 keyring-6Mfjnk
drwx------. 2 root root  4096 Aug 16 01:33 keyring-pioZJr
drwx------. 2 gdm  gdm   4096 Aug 21 11:26 orbit-gdm
drwx------. 2 root root  4096 Aug 19 08:41 pulse-gl6o4ZdxQVrX
drwx------. 2 narad narad  4096 Aug 4 08:16 pulse-UDH76ExwUVoU
drwx------. 2 gdm  gdm   4096 Aug 21 11:26 pulse-wJtcweUCtvhn
-rw-------. 1 root root   300 Aug 16 03:34 yum_save_tx-2012-08-16-03-34LJTAa1.yumtx
# ls -ld /tmp/

drwxrwxrwt. 13 root root 4096 Aug 21 12:48 /tmp/

Lai parādītu failu un direktoriju UID un GID. izmantojiet opciju -n ar komandu ls.

# ls -n

total 36
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Downloads
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Music
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Pictures
-rw-rw-r--. 1 500 500  12 Aug 21 13:06 tmp.txt
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Videos

Mēs esam izveidojuši pseidonīmi komandai ls, izpildot komandu ls, pēc noklusējuma tā ņems opciju -l un parādīs garu sarakstu, kā minēts iepriekš.

# alias ls="ls -l"

Piezīme. Mēs varam redzēt jūsu sistēmā pieejamo pseidonīmu skaitu ar komandu zem pseidonīma un tas pats var būt arī alias, kā parādīts zemāk.

# alias

alias cp='cp -i'
alias l.='ls -d .* --color=auto'
alias ll='ls -l --color=auto'
alias ls='ls --color=auto'
alias mv='mv -i'
alias rm='rm -i'
alias which='alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot --show-tilde'

Lai noņemtu iepriekš definēto aizstājvārdu, vienkārši izmantojiet komandu unalias.

# unalias ls

Nākamajā rakstā mēs aptversim vairāk vai intervēsim jautājumus par komandu ls, kā arī, ja sarakstā kaut ko esam palaiduši garām, lūdzu, atjauniniet mūs, izmantojot komentāru sadaļu.