Linux veiktspējas monitorings ar komandām Vmstat un Iostat


Šī ir mūsu notiekošā komandu un veiktspējas uzraudzības sērija Linux. Abas komandas Vmstat un Iostat ir pieejamas visās galvenajās Unix līdzīgajās (Linux/Unix/FreeBSD/Solaris) operētājsistēmās.

Ja vmstat un iostat komandas nav pieejamas jūsu lodziņā, lūdzu, instalējiet sysstat pakotni. Vmstat, sar un iostat komandas ir pakotnes kolekcija, kas iekļauta sysstat - sistēmas uzraudzības rīkos. Iostat ģenerē procesora un visas ierīces statistikas pārskatus. Jūs varat lejupielādēt un instalēt sysstat, izmantojot avota tarball no saites sysstat, taču iesakām to instalēt, izmantojot komandu YUM.

$ sudo yum install sysstat     #CentOS and RHEL systems 
$ sudo dnf install sysstat     #Fedora 22+ systems 
$ sudo apt-get install sysstat   #Ubuntu and Debian based systems 
$ sudo pacman -S sysstat      #Arch Linux

 1. vmstat - atmiņas, procesu, peidžeru uc kopsavilkuma informācija
 2. iostat - centrālā procesora (CPU) statistika un ievades/izvades statistika ierīcēm un starpsienām.

Šajā piemērā ir sešas kolonnas. Nozīmīgās kolonnas sīkāk izskaidrotas vmstat manā lapā. Svarīgākie lauki ir brīvi zem atmiņas un si, tātad zem mijmaiņas slejas.

[[email protected] ~]# vmstat -a

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
 r b  swpd  free inact active  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 1 0   0 810420 97380 70628  0  0  115   4  89  79 1 6 90 3 0

  1. Bezmaksas - brīvas/brīvgaitas atmiņas vietu skaits.
  2. si - mainīts katrā sekundē no diska failā Kilo Bytes.
  3. tātad - katru sekundi nomainiet uz disku failā Kilo Bytes.

  Piezīme. Ja palaižat vmstat bez parametriem, tas parādīs kopsavilkuma pārskatu kopš sistēmas palaišanas.

  Izmantojot šo komandu, vmstat izpilda ik pēc divām sekundēm un automātiski apstājas pēc sešu intervālu izpildīšanas.

  [[email protected] ~]# vmstat 2 6
  
  procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
   r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
   0 0   0 810420 22064 101368  0  0  56   3  50  57 0 3 95 2 0
   0 0   0 810412 22064 101368  0  0   0   0  16  35 0 0 100 0 0
   0 0   0 810412 22064 101368  0  0   0   0  14  35 0 0 100 0 0
   0 0   0 810412 22064 101368  0  0   0   0  17  38 0 0 100 0 0
   0 0   0 810412 22064 101368  0  0   0   0  17  35 0 0 100 0 0
   0 0   0 810412 22064 101368  0  0   0   0  18  36 0 1 100 0 0

  vmstat komanda ar -t parametru rāda laika zīmogus ar katru izdrukātu līniju, kā parādīts zemāk.

  [[email protected] ~]$ vmstat -t 1 5
  
  procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------ ---timestamp---
   r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
   0 0   0 632028 24992 192244  0  0  70   5  55  78 1 3 95 1 0    2012-09-02 14:57:18 IST
   1 0   0 632028 24992 192244  0  0   0   0 171 514 1 5 94 0 0    2012-09-02 14:57:19 IST
   1 0   0 631904 24992 192244  0  0   0   0 195 600 0 5 95 0 0    2012-09-02 14:57:20 IST
   0 0   0 631780 24992 192244  0  0   0   0 156 524 0 5 95 0 0    2012-09-02 14:57:21 IST
   1 0   0 631656 24992 192244  0  0   0   0 189 592 0 5 95 0 0    2012-09-02 14:57:22 IST

  Komanda vmstat un -s slēdzis parāda dažādu notikumu skaitītāju un atmiņas statistikas kopsavilkumu.

  [[email protected] ~]$ vmstat -s
  
     1030800 total memory
      524656 used memory
      277784 active memory
      185920 inactive memory
      506144 free memory
      26864 buffer memory
      310104 swap cache
     2064376 total swap
        0 used swap
     2064376 free swap
       4539 non-nice user cpu ticks
        0 nice user cpu ticks
      11569 system cpu ticks
      329608 idle cpu ticks
       5012 IO-wait cpu ticks
        79 IRQ cpu ticks
        74 softirq cpu ticks
        0 stolen cpu ticks
      336038 pages paged in
      67945 pages paged out
        0 pages swapped in
        0 pages swapped out
      258526 interrupts
      392439 CPU context switches
    1346574857 boot time
       2309 forks

  vmstat ar -d opcija parāda visu disku statistiku.

  [[email protected] ~]$ vmstat -d
  
  disk- ------------reads------------ ------------writes----------- -----IO------
      total merged sectors   ms total merged sectors   ms  cur  sec
  ram0    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  ram1    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  ram2    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  ram3    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  ram4    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  ram5    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  ram6    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  ram7    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  ram8    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  ram9    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  ram10   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  ram11   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  ram12   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  ram13   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  ram14   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  ram15   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  loop0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  loop1   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  loop2   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  loop3   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  loop4   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  loop5   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  loop6   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  loop7   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  sr0    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
  sda   7712  5145 668732 409619  3282 28884 257402 644566   0  126
  dm-0  11578   0 659242 1113017 32163   0 257384 8460026   0  126
  dm-1   324   0  2592  3845   0   0    0    0   0   2

  Pēc noklusējuma vmstat parāda atmiņas statistiku kilobaitos, taču ar argumentu -S M varat parādīt arī pārskatus ar atmiņas lielumu megabaitos. Apsveriet šādu piemēru.

  [[email protected] ~]# vmstat -S M 1 5
  
  procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
   r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
   0 0   0  346   53  476  0  0  95   8  42  55 0 2 96 2 0
   0 0   0  346   53  476  0  0   0   0  12  15 0 0 100 0 0
   0 0   0  346   53  476  0  0   0   0  32  62 0 0 100 0 0
   0 0   0  346   53  476  0  0   0   0  15  13 0 0 100 0 0
   0 0   0  346   53  476  0  0   0   0  34  61 0 1 99 0 0

  iostat bez argumentiem parāda visu nodalījumu CPU un I/O statistiku, kā parādīts zemāk.

  [[email protected] ~]# iostat
  
  Linux 2.6.32-279.el6.i686 (tecmint.com)     09/03/2012   _i686_ (1 CPU)
  
  avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
        0.12  0.01  1.54  2.08  0.00  96.24
  
  Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
  sda        3.59    161.02    13.48  1086002   90882
  dm-0       5.76    159.71    13.47  1077154   90864
  dm-1       0.05     0.38     0.00    2576     0

  iostat ar -c argumentiem parāda tikai CPU statistiku, kā parādīts zemāk.

  [[email protected] ~]# iostat -c
  
  Linux 2.6.32-279.el6.i686 (tecmint.com)     09/03/2012   _i686_ (1 CPU)
  
  avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
        0.12  0.01  1.47  1.98  0.00  96.42

  iostat ar -d argumentiem parāda tikai visu partīciju disku I/O statistiku, kā parādīts.

  [[email protected] ~]# iostat -d
  
  Linux 2.6.32-279.el6.i686 (tecmint.com)     09/03/2012   _i686_ (1 CPU)
  
  Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
  sda        3.35    149.81    12.66  1086002   91746
  dm-0       5.37    148.59    12.65  1077154   91728
  dm-1       0.04     0.36     0.00    2576     0

  Pēc noklusējuma tas parāda visu nodalījumu statistiku, ar -p un ierīces nosaukuma argumentiem diska I/O statistika tiek rādīta tikai konkrētai ierīcei, kā parādīts.

  [[email protected] ~]# iostat -p sda
  
  Linux 2.6.32-279.el6.i686 (tecmint.com)     09/03/2012   _i686_ (1 CPU)
  
  avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
        0.11  0.01  1.44  1.92  0.00  96.52
  
  Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
  sda        3.32    148.52    12.55  1086002   91770
  sda1       0.07     0.56     0.00    4120     18
  sda2       3.22    147.79    12.55  1080650   91752

  Ar parametru -N (lielie burti) tiek parādīta tikai LVM statistika, kā parādīts.

  [[email protected] ~]# iostat -N
  
  Linux 2.6.32-279.el6.i686 (tecmint.com)     09/03/2012   _i686_ (1 CPU)
  
  avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
        0.11  0.01  1.39  1.85  0.00  96.64
  
  Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
  sda        3.20    142.84    12.16  1086002   92466
  vg_tecmint-lv_root   5.13    141.68    12.16  1077154   92448
  vg_tecmint-lv_swap   0.04     0.34     0.00    2576     0

  Ar parametru -V (lielie burti) tiek parādīta iostat versija, kā parādīts.

  [[email protected] ~]# iostat -V
  
  sysstat version 9.0.4
  (C) Sebastien Godard (sysstat orange.fr)

  Piezīme. Vmstat un iostat satur kolonnu un karodziņu skaitu, ko, iespējams, nav iespējams detalizēti izskaidrot. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, varat skatīt vmstat un iostat man lapu. Lūdzu, kopīgojiet to, ja uzskatāt, ka šis raksts ir noderīgs, izmantojot mūsu komentāru lodziņu zemāk.